Szkoła Nowej Ewangelizacji Szczecin

Aktualności

Kalendarz

O nas

Szkoła Nowej Ewangelizacji…

…jest to jeden z posoborowych ruchów odnowy Kościoła katolickiego, którego celem jest ewangelizacja, formacja ewangelizatorów oraz zakładanie wspólnot, tak aby każdy katolik najpierw doświadczył na sobie mocy Ewangelii i wszedł na drogę żywej wiary, a następnie potrafił samemu głosić Dobrą Nowinę w sposób prosty, praktyczny, opierając się na swoim świadectwie spotkania z Jezusem.

Środowisko Szczecińskiej Szkoły Ewangelizacji chce wsłuchiwać się w to, co mówi Duch do Kościoła i pobudzać działania, tak duchownych, jak i wiernych świeckich na wielu płaszczyznach diecezjalnego życia. Chcielibyśmy zatem objąć swoim zasięgiem wszystkich adresatów Ewangelii, znajdujących się na terenie naszej archidiecezji

  • niewierzących 
  • tych, którzy odeszli od Kościoła 
  • katolików przeżywających swoją wiarę jako element tradycji, przyzwyczajenia, bez większego zaangażowania (tzw. „praktykujący, a niewierzący”)
  • wiernych głęboko zaangażowanych w życie Kościoła, aby prowadzić ich do mistagogii liturgicznej. 

Chcielibyśmy, aby nasz Kościół był Kościołem ewangelizującym i zewangelizowanym, czyli sprawić, by parafie stały się nie tylko ośrodkami religijnego kultu, lecz wspólnotami, które będą formować przyszłych ewangelizatorów, aby Słowo Boże biegło i dosięgnęło każdego człowieka.