Prowadzona adoracja Jezusa w Najświętszym Sakramencie
każdy pierwszy czwartek miesiąca od 19:00 – 20:00
w kościele Jana Pawła II w Szczecinie ul. Duńska