O nas

Środowisko Szkoły Ewangelizacji w Szczecinie jest odpowiedzią na wołanie o nowe Głoszenie Dobrej Nowiny – o łasce Boga danej w Jezusie Chrystusie, o ofierze krzyża i o łasce zmartwychwstania.
SNE Szczecin chce gromadzić ludzi, którym w sercu Bóg włożył pragnienie ewangelizacji i którzy doświadczyli głębokiego doświadczenia łaski Boga.

Środowisko wyrasta z Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie i wpisuje się w nurt Szkół Nowej Ewangelizacji w Polsce i na świecie.

SNE Szczecin mocno związana jest ze Wspólnotą Przyjaciele Oblubieńca. Pragniemy, by te wspólnoty rozrastały się na terenie Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej dając możliwość głębszego poznania Boga i formowania się na Ucznia – Ewangelizatora.

Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński Andrzej Dzięga zatwierdził działalność Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca na terenie archidiecezji dekretem
z dnia 17 października 2020 roku we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

Środowisko Szkoły Ewangelizacji w Szczecinie służy pomocą kapłanom oraz osobom świeckim z parafii archidiecezji w zakładaniu nowych Wspólnot Przyjaciele Oblubieńca i prowadzeniu Seminarium Odnowy Wiary w parafiach.

Drodzy kapłani, duszpasterze – szukający drogi formacji dla swoich wiernych – zapraszamy do kontaktu i poznawania Wspólnoty Przyjaciele Oblubieńca.

Drodzy wierni świeccy, którym zależy na ewangelizacji, spotkaniu żywego Boga oraz wchodzenia w misję niosących Jezusa innym w waszych parafiach, ewangelizujących stylem życia – pragniemy Wam pomóc w ożywieniu parafii. Mówcie o nas swoim duszpasterzom i polecajcie w modlitwie swoje wspólnoty parafialne.